Drobečková navigace

Úvodní strana > O nás > Volná místa v MŠ

     

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

   Podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školského zákona a dle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, stanovuje ředitelka Mateřské školy Brandýs nad Orlicí kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce povinné předškolní docházky, před zahájením povinné školní docházky.

 2. Další v pořadí se přijímají děti dle věku sestupně od 5 let až po děti, které dne 30. 8. daného školního roku dovrší 3 let.

 3. Ostatní děti se přijímají sestupně dle věku od 3 do 2 let jen v případě, jsou li z rodiny připravené na vstup do MŠ a mohou tedy splňovat podmínky vzdělávání dle ŠVP MŠ.

  (bez plen, s osvojenou sebeobsluhou při stolování, oblékání a osobní hygieně)

  Děti mladší tří let se přijímají za výše jmenovaných kritérií po dohodě s ředitelkou MŠ.

   

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:

 1. Přijímací řízení vyhlašuje ředitelka MŠ v měsíci květnu v období od 2.5. do 16.5. daného roku. Podmínky zápisu jsou zveřejněny písemně v budově MŠ a na www.msbrandys.cz.

 2. O výsledcích přijímacího řízení informuje ředitelka MŠ zákonné zástupce ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne přijímacího řízení. Informace o konkrétních výsledcích přijímacího řízení jsou písemně vyvěšeny v budově MŠ.

 3. O přijetí dítěte do MŠ, popř. o zkušebním tříměsíčním pobytu na dobu určitou, rozhoduje ředitelka na základě kritérií o přijetí.

 4. Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě žádosti rodičů a písemného vyjádření dětského lékaře. Důležitou zákonnou podmínkou je absolvované řádné očkování dítěte.

 5. Děti mohou být do mateřské školy přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

   

 

V Brandýse nad Orlicí                                                           Mgr. Lenka Strašáková   

Dne: 27.12.2016                                                                                ředitelka MŠ

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                              

 

 

 

 

Flétna

Hra na flétnu bude probíhat vždy v úterý  od 12:00 do 12:45 hod.

Hru na nástroj vyučuje Bc.Hana Frydrychová.

mš kočičky.JPG[1].jpg

 

Jóga pro děti bude probíhat vždy ve středu od 12:00 do 12:45 hod. pod vedením Zdeňky Růžičkové.

 

Výtvarné tvoření probíhá sudé týdny ve čtvrtek od 12:00 do 14:00 hod. pod vedením Denisy Malochové.

Změny najdete na nástěnkách jednotlivých tříd.
s3[1].gif

OSLAVY NAROZENIN DĚTÍ

Narozeniny a svátky dětí SLAVÍME ZDRAVĚ.
Děti mohou přinést různé ovoce, zeleninu, drobné pečivo (bagetky, piškoty, drobné zdravé domácí cukroví)
Z přinesených dobrot si v MŠ děti vyrobí slavnostní hostinu.

Návštěvnost stránek

067375